Khóc Đi Em….

Em cứ khóc…đừng ngăn chi giòng lệ
Đã bao lần đạp nghịch cảnh, lướt phong ba
Chập choạng đứng lên giữa lậu hoặc trần sa
Ai đoan chắc còn được cơn thuận gió?

Trải rộng mỡ uẩn khúc gì em đang có
Giữ lại chi mầm trầm tích lụy phiền
Tháo gút trông xa học chữ NHƯ NHIÊN
Cõi mộng Ta Bà chớ tạo thêm nghiệp chướng

Khóc đi em…xoá tan điều mắc vướng
Nhiều năm qua em khắc khoải mãi chưa quên
Bài học kiên cường hãy vượt tiến lên
“TỬ BIỆT SINH LY” …Đời vô thường ….Em cứ khóc

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.