Phật Tử Tham Dự Sinh Nhật Thầy – 2017

Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại chư Phật tử về chùa tham dự lễ sinh nhật Thẩy Trụ Trì Thích Thiện Tâm tại chùa Hoa Nghiêm. Xin nhấn vào hình để xem hình lớn.

Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.