Làm Chủ Được Mình Là Tu

Chúng ta đã từng nghe thầy giảng đề tài Biết Được Mình là tu, cái biết được mình chỉ là sự khởi đầu, nhìn nhận được trạng thái của tâm lý mình, nhưng mình chưa có khả năng điều phục nó. Thì hôm nay thông qua bài giảng “Làm Chủ Được Mình Là Tu” của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ biết được cách điều phục tâm của chúng ta để tu tập tốt hơn.

Thích Phước Tiến

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.