Lời Con Trẻ

Con nào cầu con sinh trong thế giới
Khi bên con không mái ấm gia đình
Cha mẹ hỡi tạo nên con chi vậy???
Không cho con yên ấm của tuổi thơ

Ai cũng nghĩ rằng con còn bé dại
Qúa thơ ngây nào suy nghĩ đúng sai
Nhưng nào biết trẻ con nhưng cũng biết
Dấu đau buồn, nuốt lệ giả thơ ngây

Cha mẹ hỡi có hay khi cải cọ
Con lắng nghe mà chua xót trong lòng
Ai người phải??? chỉ con buồn thì phải
Nhưng mẹ cha tranh cải có hay đâu

Những khi thế, mẹ cha thường hay giận
Cảnh gia đình im lạnh qúa nghĩa trang
Con không dám hỏi cha, hay vòi mẹ
Vì nói ra là chuốt hận vào thân

Cha mẹ bực mình nhau, con ở giữa
Là chổ cho cha mẹ để phân bua
Bao nổi tức đổ lên đầu con trẻ
Thế hỏi con đổ việc ấy cho ai???

Nhìn cảnh bạn chung quanh nhà hạnh phúc
Con hỏi con – Sao đã tội tình gì???
Ðể sinh ra trong gia đình không ổn
Tranh cải hoài, giận đổi để mất vui

Con chỉ mong, một niềm vui rất nhỏ
Như mọi người Bố Mẹ biết yêu thương
Ðể con trẻ sống trong niềm hạnh phúc
Mái gia đình không phải để được thua!!!

Con tự nghĩ nếu mai này khôn lớn
Lập gia đình sẽ không có cải chăng???
Vì đâu ai tránh được cảnh bất bình
Nhưng con nhỏ mắt xoe tròn bất lực

Con làm sao đối diện với chính con
Thời thơ ấu không yên vui hạnh phúc
Có lẽ con hoặc lặng yên chịu đựng
Hoặc độc thân để không phải cải ai

Hỡi ai đó nếu đã là cha mẹ
Hay vì con tránh nghịch cảnh trái ngang
Ta đâu sống mình ta khi quan hệ
Hãy quên mình, nhìn những kẻ chung quanh

Bao nước mắt trẻ rơi vì cha mẹ
Nở lòng nào cho trẻ dại sầu đau
Hãy mở lòng nghe con nói niềm riêng
Ai cũng mong mái gia đình hạnh phúc…

tp


CHILDREN’ TAKL

This world I never wish to be in
If I have known no nest for warming
Mum, Dad, sometime I wondered myself
Why you had me when you could afford to give a youthful life

Still, I am so young everyone has thought
Too simple minded think what is wrong or right
In contrary , children can judge as well
Just holding tears , pretending too naive in sadness

Mum , Dad during your heated discussion
Both of you have forgotten about me
Even here I can listen with painful heartbreak
No one is right , only my rightful saddest
Who care about that both of you ?

Each time you were sulky annoying,
atmosphere around quiet like cemetery
I would dare to request Mum or ask Dad
Instead , i shall seek anger to pour back

Among you, please don’t think that ” I am a referee between “
A place to solving your conflict
Then I have to receive such your furious
My goodness !!Ever you remembered same thing for me !!!

Looking around all my happy friends
” What is your poor thing, my love ? ” I asked
Be bringing up in a no – safe family !
Always annoying, furious each other

Dear God, help me to have a smallest happiness
My parent , both are loving me
And the rest of my youthful
In a home not a loser or winer

May be, future when I grow up
My new settlement for peaceful home
But, doubtly no family can escape
And then , I will open eyes helpless

Could I have to face with myself
“Having a happy less youthful
Or shall I just bearing to her it
Loneliness life to avoid debates

If you are parents, dear everyone
Managing your furious each time is by thinking
Your children need to caring for love
Please forget about you and look back

Plenty tears falling down from your kids
Don’t ever giving it to them
Just listened story ‘s kids to tell
They always have wishing a warming nest

Translated by Huệ Hương

This entry was posted in Phật Giáo. Bookmark the permalink.