Hình Ảnh Tiệc Chay Gây Quỹ Tháng 11-2017

Dưới đây là một số hình ảnh của các buổi tiệc chay gây quỹ trong tháng 11-2017 để xây dựng Trung Tâm Giáo Hội PGVNTN Tại UĐL Và TTL xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn


Huệ Hiếu ghi hình

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.