Phật Dạy Tám Điều Xảy Ra Ở Thế Gian

( Đựơc – mất , Vinh – nhục , Khen – chê , Sứơng – khổ )

Đựơc , mất của mỗi con ngừơi
Bình tĩnh , suy xét , coi thời nhẹ thôi
Vinh , nhục của mỗi cá nhân
Không nên xem nặng , bận tâm làm gì .
Khen , chê là chuyện thừơng tình
Hãy suy nghĩ kỹ …Chuyện mình , mình lo .
Sứơng , khổ rồi sẽ qua đi
Chẳng nên buồn bã , lụy bi làm gì ;

Mai Duong ( Nguyễn Thị Phương Mai )
Melbourne Jan 2017

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.