Nếu Có Thể – Hết Lúc Lênh Đênh – Đừng Vấp Ngã

NẾU CÓ THỂ…..

Nếu có thể… viết lên điều mình được hiểu
Người không cười rằng: “Làm bộ Thầy đời”
Chưa làm Thầy đã giảng dạy…. “Ối… giời ơi”
Sẽ trải lòng mình người không thất vọng

Học kinh nghiệm từ danh tăng kính trọng
Đánh đổi bằng tâm huyết của nhiều năm
Khám phá rồi kín đáo giữ trong tâm
Kiên định quyết chờ cùng nhau thực hiện

Đời và Đạo luôn có nhiều phương tiện
Chung bầu trời nào nhìn giống như nhau
Càng khiêm cung, bước tiến sẽ nhanh mau
Nếu có thể….. bạn, ta đồng hành đi tiếp

Huệ Hương

~ ( o O o ) ~


Hết Lúc Lênh Đênh

Cùng bước xuống thuyền, chèo qua bể khỗ!
Người vững tay chèo, kẻ thã trôi xuôi!
Đến bờ kia, vui bước mới thoả lòng
Cám ơn thuyền, nhờ thuyền ta đến bến

Tâm đắc 2 câu:
Đời và đạo, luôn có nhiều phương tiện
Chung bầu trời nào nhìn giống như nhau
Đạo của một người, thể hiện ra sao ?!
Nhìn cách hành xử: Từ Bi , Tử Tế
Bạn và tôi phước duyên, cùng gặp Đạo
Cùng tư duy, tuệ giác Phật lâu nay
Nhắc nhở nhau, chánh niệm vững tay chèo.
Nâng cuộc sống, hướng về Chân Thiện Mỹ

Viên An

~ ( o O o ) ~


Đừng Vấp Ngã

Nếu có thể lắng nghe và tìm hiểu
Để cảm thông, học hỏi từ mọi người
Sẽ nâng cao, trí huệ cả Đạo Đời
Trăm lối nghĩ, đối sắc màu… vạn trạng

Ăn cơm có canh, tu hành có bạn
Nên Tôn Sư đã khuyến dạy tăng đoàn
Bỏ Sân Si, Hỷ Xã giữ tâm an
Tu là vậy, giản đơn… khó thực hiện

Tùy thiện duyên, lắm Pháp tu phương tiện
Hương Đạo trang nhà, chia sẻ cùng nhau
Trao dồi chuyên… chánh giác Phật nhiệm mầu
Hết lênh đênh, ngồi chung thuyền Bát Nhã

Nếu có thể, mong xuôi…. đừng vấp ngã…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.