Phương Pháp Nhiếp Tâm

Sau đây là bài pháp thoại video của Thầy THÍCH MINH THÀNH với chủ đề Phương Pháp Nhiếp Tâm có độ dài 51 phút …với lời giảng bình dị dễ hiểu từ đó áp dụng chúng ta sẽ không còn tình trạng tâm viên ý mã mà sẽ nhiếp tâm bằng cách không chấp ngã , chấp pháp ..từ đó trở về sống với chân tâm qua câu niệm Phât  A Di Đà ….


Thầy THÍCH MINH THÀNH

http://www.phatam.com/

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.