Kinh Bát Đại Nhân Giác

Sau đây Thầy NHẬT TỪ với Kinh Bát Đại Nhân Giác …được giảng giải thành 214 trang …với văn phong giản dị , cụ thể …và có thêm phần thi hoá bằng tiếng VIỆT tại cuối sách …rất hay…

Download pdf file

Thầy Thích Nhật Từ

http://www.bodetam.org/ThuVien/

 

This entry was posted in Kinh Pháp, Phật Giáo. Bookmark the permalink.