Một Người Bạn

Một Người Bạn là tập hợp những hình ảnh đẹp và những câu nho nhỏ …. cho chúng ta thấy cần bạn đến cỡ nào …

Click the image to down load the pps file

http://www.tintuccaonien.com/slideshows/Mot_nguoi_ban.pps

This entry was posted in Phim Ảnh, Slide Show. Bookmark the permalink.