Tản Mạn… Chuyện Kiếm Hiệp

Em mượn tên người trong phim kiếm hiệp
Để phẩm bình nhân cách của một ai
Liên tưởng lúc xưa chưa phân biệt đúng sai
Truyện hấp dẫn vì mê ly tình tiết
Tuổi đời lớn nghiệm bao điều minh triết
Trong Chánh ẩn Tà, trong Nguỵ lồng Chơn
Đấu tranh liên hoàn phân rõ thiệt hơn
Đây bài học trong thế gian đối đãi
Sai biệt trắng đen, đâu là lẽ phải?
Vô chiêu, hữu chiêu thắng bại tư nghì
Anh hùng xuất hiện trong hạnh anh nhi


Người chân thật gặp cơ duyên kỳ bí
Tri thức cạnh mình luôn sẻ chia hoan hỷ
Lâm hiểm nguy sinh mạng chẳng lo màng
Xuất hiện cao nhân giúp nghị lực vững vàng
Và phút cuối… ai tiểu nhân người quân tử….
Hậu sinh thời nay hãy nhìn vào hành xử
Của bạn, người thân mà soi đấy làm gương
Đừng để mê rồi chợt tỉnh… thê lương
Bể học mênh mông, lắm điều tỏ ngộ

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.