Thì Thầm Cùng Cây Lá


Tháng trước đến bên cây thì thầm nhắn nhủ
Vạn vật chuyển mùa cây có biết hay
Nhiều năm hoa nở, trái chẳng đậu thay
Vướng mắc điều gì hãy nhanh thay đổi

Dược tánh ẩn trong thân, nhớ chăng hỡi Ổi !!
Lợi ích người người, giá trị biết bao
Cố gắng lên nào, kết trái tựu mau
Rãi tâm từ mong cây được chúc phúc …

Sáng nay thiền hành nhìn xuyên qua trúc,
Tỏ ngộ điều gì mà quả trổ được ngay
Như muộn phiền hoá giải thoáng trôi bay
Thì ra Vô tình… cũng chứa đầy cảm tính

Nhớ lời Phật “chúng sinh nào cũng mang Phật tánh”
Hữu tình, vô tình trọng xử như nhau
Vũ trụ hoà nhịp điệu tiến hoá lên cao
Bừng vở niềm vui, “À, thì ra là thế!”

Huệ Hương

Comments are closed.