Đón Tết Nơi Phương Ngoại


Đừng tưởng
…   Muốn hưởng Tết đúng nghĩa là chuyện dễ
Bao lần nghe chua xót đọng trong tâm
Cay đắng vấn vương cứ đến âm thầm
Không thể giả
…   Có ai chung cùng tâm trạng ?

Lang thang xứ người, mơ hồ mang máng
Bận rộn việc làm con cháu vạn dặm xa
Người thân chúc Tết điện thoại qua loa
Tết người lễ lớn, Tết mình ai chú ý!!!

Để an ủi bèn tự mình ngẫm nghĩ
Ân phúc mỗi người theo mỗi cách nhìn
Danh lợi đua chen hay giữ được Đạo tình
Tết đến …buồn vui hỡi người nơi phương ngoại ?

Huệ Hương


Tết xứ người, tha hương buồn sao kể
Dẫu bánh trà, hoa trái vẫn đầy mâm
Phút giao mùa, trong… hương khói lặng thầm
Cầu thân quyến, an bình thôi… khổ nạn

Tết xứ người, tha hương chung tâm trạng
Mấy ai không… chạnh nhớ tới quê nhà
Giờ dặm ngàn, cách trở đã quá xa
Đường bay có, nhưng lòng trần… khác ý

Tết xứ người, tha hương luôn nặng nghĩ
Con Mẹ Việt… sao ? hoài… chấp vô minh
Vì lẽ đâu ? chinh chiến, lạc loài mình
Nhủ qúa khứ, gắng buông… đừng nhắc lại

Tết xứ người, mở lòng… con… phương ngoại…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.