Đức Phật Với Thiên Nhiên

ĐỨC PHẬT Và Thiên Nhiên là bài pháp thoại video của Đại Đức THÍCH PHÁP HOÀ với đô dài 56 phút ..qua đó chúng ta thấy cần thiết phải bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên như thế nào theo gương ĐỨC PHẬT…

Thích Pháp Hòa

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.