Hình Ảnh Đêm Giao thừa Năm 2018 Mậu Tuất Tại Chùa Hoa Nghiêm

Dưới đây là một số hình ảnh Đêm Giao thừa Năm 2018 Mậu Tuất tại Chùa Hoa Nghiêm do Cô Huệ Hiếu ghi lại hình ảnh múa lân do các em trong nhóm Vovinam Hoa Nghiêm trình diễn (click on the image to view the full-size)

Phật tử về chùa làm lễ Giao thừaPhật tử phụ giúp bán hàng phục vụ gây quỹ cho Chùa trong 3 ngày Tết
Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.