Ước Hẹn Đầu Xuân – Vui Xuân Không Quên Ước Hẹn

ƯỚC HẸN ĐẦU XUÂN

Nhiều Xuân trước chúng mình từng ước hẹn
Hoàn cảnh nào cũng sách tấn cho nhau
Sẽ một ngày thành tựu Pháp truyền trao
Xuân lại đến, em đã quên hay còn nhớ?

Nơi phương này dù bao điều trắc trở
Vẫn nhớ lời ước nguyện những năm qua
Vẫn kiên trì tinh tấn như lúc chưa xa
Ngày gặp lại… sẽ đúng lời hẹn ước

Biết nghiệp dầy luôn tạo thêm nhiều Phước
Dẫu bao lâu được quả chẳng quan tâm
Cần giống tốt gieo trồng luôn tưới tẩm
Trí tuệ, Từ Bi tăng trưởng nẩy mầm

Ước hẹn đầu Xuân …..giữ hoài trong tâm tưởng

Huệ HươngVui Xuân Không Quên Ước Hẹn

Trên đường đạo không vì bằng tinh tấn !
Việc đời: vui xuân nhiệm vụ không quên !
Xuân đến rồi, luôn tâm niệm dặn lòng !
Tinh Tấn bốn mùa, Tuệ Tri mọi việc

Nhưng không thể tách, đời ra khỏi đạo ?!
Mọi vật vần xoay, là đạo hiển bài !
Ai thấy được đạo đời, không tách biệt ?!
Mới hay: tu vô tu, mới thật tu !

Tự tại
Không dụng công nhiều.

Viên AnƯớc Hẹn Đầu Xuân

Bao nhiêu Xuân, là bấy lần ước hẹn
Mỗi khi gặp, lúc tu học… cùng nhau
Nhủ sách tấn, ráng chung gắng… dồi trao
Đừng để vướng… bận đời, gây trắc trở

Bao nhiêu Xuân, là bấy lần nhắc nhở
Vô thường đâu vì ai, dời… đợi ta
Mà lần khân, hẹn lại vui Xuân qua
Năm này lỡ, năm sau hành lời ước

Bao nhiêu Xuân, là bấy lần chấp chước
Chộn rộn, lơi là… quên giữ… an tâm
Hạt từ bi, thay vì nẩy thêm… đâm
Mấy tháng Xuân, heo hắt vui… ảnh hưởng

Nhớ ước hẹn, để Tu càng tăng trưởng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.