Có Những Điều

Có những điều rất nhiệm mầu bí ẩn ….
Chúng mình thường nghe gọi BẤT TƯ NGHÌ
Thổ lộ cùng ai hiểu được những gì …
Chỉ chính em… bàng hoàng khi cảm nhận

Chẳng may phải tủi buồn cho duyên phận
Thì em ơi  nên quán lại nhân duyên
Niềm riêng này tương ứng Phật dạy truyền ?
Sẽ ngạc nhiên cớ sao thanh thản lạ !!!

Có những điều chỉ chấp tay cúi đầu cảm tạ
Phước phần nào dung rủi gặp Pháp Chân
Tủi tủi mừng mừng…. kính lạy tri ân
Pháp giới chúng sinh đang vận hành theo Nhân Quả

Huệ HươngCó những điều, dù không cho bí ẩn
Cả cuộc đời ta cứ phải nghĩ suy
Nơi sinh ra, gia cảnh đất nước quy…
Định…số mệnh, hay chỉ là… duyên phận

Có những điều, thật khó nhưng phải nhận
Từ gia đình, bạn hữu bởi… chữ duyên
Hơn nửa đời bao… sóng gió, truân chuyên
Hai tay trắng, dạt trôi… trên xứ lạ

Có những điều, hiểu… phước điền, hung họa
Trong nhiều đời, tiền kiếp rãi… oán ân
Một câu kinh đã giải cả… phân vân
Tránh luân hồi… hãy vun Nhân… hái Quả

Có những điều, dành xuôi theo… Tạo… Hóa

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.