Diệu Âm – Tiếng Lòng Hay Trực Giác…….

Từ hơn 10 năm nay sau khi đối diện với nghịch cảnh và nhận được sự chỉ dẫn theo tiếng nói huyền diệu từ trong trái tim hay từ khối óc suy luận hoặc căn cơ từ nhiều kiếp xa xưa có được do tạo được chút công đức nhỏ một phần nào đó mà nay Dung đã được tạm ổn về mặt vật chất đủ nuôi sống bản thân để có thể theo đuổi hành trình tâm linh mà nàng hằng mơ ước. Dung thường tự hỏi phải chăng đây là Trực Giác hay các Chư Hộ Pháp đã hộ niệm cho mình Và cũng từ tiếng nói huyền diệu ấy Dung đã có duyên được nghiên cứu giáo lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng truyền cũng như cuộc đời của Ngài từ lúc sinh ra cho đến khi thành Phật khi quyết tâm tìm kiếm cho được các sách quý về Phật Pháp như “ĐỨC PHẬT VÀ PHẬT PHÁP” của NÂRADA Maha Thera, Kinh Pháp Cú, kinh Trung bộ và nhất là các bộ giảng luận về Kinh Pháp Hoa hoặc trải nhiều giờ trên các tạp chí Văn Hoá Phật Giáo để chiêm nghiệm và hoan hỷ với những bài dịch sâu sắc của những học giả nổi tiếng đã góp sức rất nhiều trong việc bồi dưỡng tâm linh cho hàng hậu học hoặc ngồi chăm chú lắng nghe và ghi lại các điểm chính được truyền thụ từ các giảng sư Bồ tát để rồi Dung tự nghe tiếng lòng thốt lên tán thán “Mi đã lượm được một viên kim cương 5 ly trong gia bảo của Đấng Thế Tôn rồi đó, hãy ráng tinh tấn và thực hành theo lời dạy của Ngài để còn nhận thêm Thất Thánh Tài của Ngài trong gia tài vĩ đại đồ sộ mà Ngài đã cất trong kho tàng Pháp bảo“.

Lạ lùng thay từ ngày nghe được tiếng huyền diệu đó có lẽ hơn 5 năm rồi Dung tri ân sự việc xuất gia của Thái Tử Sỉ Đạt Ta cho đến ngày Ngài thành Đạo dưới cội Bồ Đề hơn những sự kiện khác dù cho đến ngày nay biết được đây chỉ là một sự thị hiện để giáo hoá những chúng sinh căn cơ thấp kém không hiểu biết xa… và hằng năm Dung theo nghi thức rất trang trọng để đãnh lễ Ngài vì Dung biết rằng thật khó mà từ bỏ một danh vị cao quý Thái tử và cắt được dục ái khi đang nắm trong tay bao nhiêu là quyền lực như Ngài để trải gian khổ trong suốt bảy năm trời tìm ra Chân Lý cho chúng sinh. Dung thích nhất khi đọc lời tán dương Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật của cố Hoà Thượng Thích Trí Tịnh như sau:

Với tình thương lớn trong cõi trược ác đầu
Phát năm trăm lời thệ nguyện thật rộng sâu
Như Sen trắng nghe danh không thối chuyển
Chí thành đánh lễ ..Đức Từ Phụ Bổn Sư

Và Dung cũng mơ ước phải chi mình được úp mặt và chấp hai tay để được hôn chân Ngài như các vị Đại đệ tử của Ngài đã kính lễ và tri ân Ngài sau khi được thọ ký.

Và cũng chính tiếng lòng vi diệu đó đã bảo cho Dung rằng Ngày vía kỷ niệm Đức Phật xuất gia đó lại là Lễ Khánh Đản của Ngài Anan mà ngày nay Dung mới học hiểu được rằng Ngài Anan chính là vị Bồ tát ẩn danh để giúp chúng sinh học được những điều thậm sâu từ giáo lý của Phật bằng những hình thức như một phàm tăng bị phạm lỗi.

Và cứ thế trải dài hơn nhiều năm rồi Dung cứ nghe theo Diệu Âm dạy bảo mà vẫn chưa tìm ra được đó là Trực Giác hay tiếng nói từ tâm thức của mình dù biết rằng ý thức và Tâm thức của mình luôn tương tác với nhau nếu không cảnh giác thì sẽ dể bị lầm lạc.

Gương xuất gia của Thái tử Sĩ Đạt Ta là bài học cho chúng sinh vì Ngài ra đi không vì bản thân Ngài mà vì lợi ích cho muôn loài trong vũ trụ.

Cổ Đức thường dạy rằng: “Tu nếu chỉ để làm cho dịu bớt vài khổ đau trong lòng hay để chạy trốn khổ đau của cuộc đời là Tu không đúng phương pháp“.

Hoặc “Tu mà không thấy được đau khổ ở chung quanh không đem lại chuyển hoá, sự tươi mát và hạnh phúc cho người chung quanh thì cách tu đó không phải là BẢN HOÀI của Đức Thế Tôn“.

Và không phải với một hoài bảo siêu việt đó thì chưa chắc Ngài đã hoàn thành được chí nguyện vì theo cổ nhân “Tu và khoác áo tu chỉ là mượn thuyền để qua sông mê về bến Ngộ mà dòng sông mê đang chảy xiết không cùng, không tiến ắt phải lùi chứ không thể nào dừng thuyền lại giũa dòng cuồng lưu đang chảy băng băng về phía trước“.

Tiếc thay ngày nay rất ít người để ý đến ngày mùng tám tháng hai âm lịch*** này nhưng nói cho cùng, nếu đã biết đạo ta sẽ chiêm nghiệm KHÔNG GIAN VÔ CÙNGTHỜI GIAN VÔ TẬN thì ngày nào mình cũng tri ân lễ lạy tán dương Đức Phật thì cũng là cách báo ân được chút nào trong kiếp này và điều Dung ao ước là phải chi ai cũng ý thức được những lời dạy bảo của Đức Phật “Hãy tích cực để biết áp dụng vào đời sống của mình ngay nơi cõi Ta bà được Chân Thiện Mỹ như cõi Tịnh Độ phương Tây“.

**** Năm nay ngày vía mùng tám tháng hai rơi vào 24/3/2018

Huệ Hương

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.