Ca Dao Tục Ngữ Việt Nam I – Y

I
1. Ích kỷ hại nhơn 
2. Im hơi, lặng tiếng 
3. Im lặng là vàng 
4. Im như thóc 
5. Im thin thít miệng mình 
6. Im thin thít như thịt nấu đông

K
1. Kẻ bằm chả, người gói nem
Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau 

2. Kết cỏ, ngậm vành 

3. Khác nào quạ mượn lông công
Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa 

4. Khách đến nhà, chẳng gà cũng vịt 
5. Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm 

6. Khi vui miếng thuốc, miếng trầu
Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm 

7. Khi vui, non nước cũng vui
Khi buồn, sáo thổi, kèn đôi cũng buồn 

8. Khi xưa ai cấm duyên bà
Bây giờ bà già, bà cấm duyên con 

9. Khôn ba năm, dại một giờ 

10. Khôn cho người ta vái
Dại cho người ta thương
Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét 

11. Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống 

12. Khôn dại tại tâm
Hay giận âm thầm là người ích kỷ 

13. Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn

14. Khôn ngoan cũng thể đàn bà
Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông 

15. Khôn ngoan đối đáp người ngoài
Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau 

16. Khôn ngoan hiện ra mặt
Què quặt hiện ra chưn tay 

17. Khôn nhờ, dại chịu 

18. Khôn thì trong trí lượng ra
Dạy thì học lóm người ta bề ngoài 

19. Khôn từ trong trứng khôn ra
Dại dẫu đến già cũng dại 

20. Không ai giàu ba họ
Không ai khó ba đời 

21. Không chồng ăn bữa nồi năm
Ăn đói ăn khát mà cầm lấy hơi
Có chồng ăn bữa nồi mười
Ăn đói ăn khát mà nuôi lấy chồng 

22. Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa, thế gian sự thường 

23. Không chùi để vậy lu li
Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu 

24. Không thầy, đố mầy làm nên 

25. Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ
Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu 

26. Khuyên em chớ giận anh chi
Thoa son, giồi phấn rồi đi chụp hình 

27. Kiến tha lâu cũng đầy tổ 

28. Kiềng ba chân vững như bàn thạch
Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai
Sông sâu thì có sào dài
Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân 

29. Kiểng vật còn đây, em đành đi mất
Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi? 

30. Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất
Con bạn xa rồi, trời đất quạnh hiu 

31. Kim đâm vô thịt thì đau
Thịt đâm vô thịt nhớ nhau suốt đời 

32. Kim vàng ai nỡ uốn câu
Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời 

33. Kỳ nhông là ông kỳ đà,
Kỳ đà là cha cắc ké
Cắc ké là mẹ kỳ nhông

This entry was posted in Tuyển Chọn. Bookmark the permalink.