Đừng Đánh Mất Niềm Tin Đừng Đánh Mất Niềm Tin

Giới Thiệu

Cuộc sống của mỗi chúng ta luôn cần đến niềm tin và lòng tốt. Một trong những điều nguy hiểm nhất ở con người là đánh mất niềm tin nơi con người và cuộc sống, mất niềm tin nơi những giá trị đạo đức tốt đẹp của cuộc sống. Khi mất niềm tin vào cuộc sống, chúng ta sẽ bị giảm sút ít nhiều nghị lực vươn lên trong cuộc sống, đánh mất ý nghĩa cuộc sống của chính bản thân mình.

Thiết nghĩ, chúng ta không nên chỉ nhìn vào những bề trái cuộc sống rồi vội đánh mất niềm tin cuộc sống của bản thân mình. “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân.” Rất nhiều khi, quanh ta còn nhiều người chưa tốt nhưng chỉ vì bản thân chưa sống tốt đến mức đủ để cảm hóa người khác. Rất nhiều khi, mất niềm tin cuộc sống là do bản thân mình thiếu sự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, nhất là không chịu mở rộng tấm lòng để học hỏi, khám phá những ý nghĩa sâu xa của đời sống. Quả thực, trong cuộc sống, có nhiều việc khi thoạt nhìn ta tưởng chừng như bất công, nhưng thực tế lại không hề bất công chút nào cả.

Hai con mắt mở ta nhìn
Cho sâu cho sáng mà tin cuộc đời
(Giàu hai con mắt – Xuân Diệu)

Thích Bửu Chánh

http://www.phatphapungdung.com/phap-am/dung-danh-mat-niem-tin/c17.html

This entry was posted in Bài Giảng, Phật Giáo. Bookmark the permalink.