Hình Ảnh Ban Tương Tế Chùa Hoa Nghiêm Tham Dự Bright Autumn Festival 2018

Dưới đây là những hình ảnh Ban Tương Tế chùa Hoa Nghiêm đi tham quan thắng cảnh và lễ hội mùa thu (2018 Bright Autumn Festival) do Cô Huệ Hiếu ghi lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn.Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.