Kính Mừng Phật Đản Lần Thứ 2642

Bút mực nào tán dương Bậc Chánh Giác
Hai sáu bốn hai năm mãi được nhắc qua
Lịch sử tiền thân Thái từ Sỉ Đạt Ta
Thế hệ tiếp tiếp hân hoan mừng Khánh Đản

Vesak” tháng tư trời luôn trong sáng
Như cùng mừng lễ hội Đấng Cha lành
Vui theo con Phật, lệ dâng gàu nước Thánh
Cử hànn phép Tắm… kìa… đại thiện duyên

Bao đời bao kiếp lòng thành chỉ nguyện
Như bảy đóa sen được nâng bước chân Ngài
Hoặc thừa hưởng chút mọn Thất Thánh Tài ***
Đường vào Đạo… Tuyệt diệu thay Chân lý !!

Ngày Khánh Đản… người người đều hoan hỷ

*** Lòng tin, giới hạnh, sự nghe pháp, hỷ với bên ngoài, tự thẹn bên trong, xã bỏ, trí huệ.

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.