Ngũ Đài Sơn

Ngũ Đài Sơn là một trong tứ đại danh sơn lớn và nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Nơi đây là đạo tràng của Bồ Tát Văn Thù Manjusri – biểu tượng cho trí tuệ giác ngộ của Phật giáo Đại thừa. Những ai đã từng được đặt chân tới nơi thánh địa này mới cảm nhận được đầy đủ và trọn vẹn ba chữ: “Thanh Lương địa” (vùng đất trong lành, mát mẻ).

Lâu đời nhất trong số chùa Phật ở Ngũ Đài Sơn là chùa Đại Hiển Thông, xây dựng đời Minh Đế nhà Đông Hán (năm 58 – 73 Tây lịch). Trong chùa Hiển Thông có ngôi điện Vô Lương cao đến bốn trượng, dài hơn mười trượng, toàn bộ dùng gạch đá xây dựng nên, không một trụ chống mái nên lại có tên là Vô Lương điện (ngôi điện không rường).

Ngôi điện này thờ Bồ Tát Văn Thù hay còn gọi là Thiên bát, Thiên tý, Thiên Thích Ca bởi Ngài có 1.000 tay, trên mỗi bàn tay co lại như hàng nghìn cái bát, trên đó an vị 1.000 vị Thích Ca. Đây là kiệt tác trong lịch sử kiến trúc của Trung Quốc, đã có hơn bốn trăm năm lịch sử. Phía bắc điện là “Đồng điện” được xây dựng năm 1606 sau Công nguyên do một vị Hoàng đế hiệu Vạn Lịch đời nhà Minh khởi công xây dựng. Hòa thượng Diệu Phong – Một cao tăng ở Giới Châu đã thiết kế công trình này, sau 4 năm thì hoàn thành.

Toàn bộ dùng bằng đồng mà đúc nên, phỏng theo kiến trúc bằng gỗ, bên trong điện một vạn tượng Phật đồng, điêu khắc sinh động, là tác phẩm tinh vi của nghệ thuật Phật giáo thời cổ đại. Xung quanh điện Đồng là 5 bảo tháp đồng biểu trưng của Ngũ Đài Sơn (Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Đài).

Từ chùa Hiển Thông lên núi, qua một trăm lẻ tám bậc thềm đá là lên đến đỉnh Bồ Tát. Kiến trúc của Bồ Tát đỉnh đều phỏng theo kiểu cung điện, nóc điện lợp ngói lưu ly, vàng ngọc chói lọi, giống như hoàng cung, tương truyền là chỗ xuất gia của Hoàng đế Thuận Trị.

Bên dưới chùa Hiển Thông là ngôi Bạch Tháp thờ Xá lợi Phật cao 51 m, đỉnh tháp có “đồng bàn” (một hình thức kiến trúc hình mâm tròn bằng đồng), xung quanh có trang trí những chuông lắc nhỏ bằng đồng. Bạch Tháp là một trong những tác phẩm mang đậm phong cách kiến trúc Tạng truyền.

VÍA ĐỨC VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT

Ngũ Đài Sơn hùng vĩ… mây xuyên
Một lần được đến chốn thiêng liêng
Ngũ Trí Nghiêm Thân *** Bồ Tát ngự
Niệm thầm mười nguyện **quá thâm uyên

Xuất hiện phẩm đầu Kinh Diệu Liên
Giáo hoá mười phương Phật triền miên
Hoa Nghiêm Thiện Tài nhập pháp giới
Sáu ngàn Bồ Tát tam muội liền

Nhớ ngày mùng bốn tháng tư tiên
Tán dương công Đức nhớ tọa thiền
Thần chú ngâm vang trăm lẻ tám
Hiển linh khó tả… Ai thiện duyên

Huệ Hương

*** để tả về 5 căn bản trí :
– Đại viên cảnh trí
– Bình đảng tánh trí
– Diệu quan sát trí
– Thành sở tác trí
– Và Pháp giới thể tánh trí
** 10 tâm nguyện rộng lớn của Ngài trong kinh Hoa Nghiêm

This entry was posted in Tùy Bút. Bookmark the permalink.