Đồng Cảm Nghiệm

CẢM NGHIỆM

Là cư sĩ không phải là tu sĩ
Giác tỉnh rồi… giữ bí mật trong thân
Đừng phô bày chuyện thấy biết xa gần
Không ai hiểu còn cho là ngạo mạn…

Hành trình chưa thấy đích, đừng vội nản
Im lặng… thiết tha vì lý tưởng chính mình
Bình thản vòng tay ấm lạnh chúng sinh
Cảm nghiệm rằng… thế gian không phức tạp !!!

Cười vang to, đường gập ghềnh thô ráp
Sinh mệnh đời người ẩn chứa luân hồi
Mãi sống vì ai bụi vướng… nỗi trôi
Cần tri kỷ bên mình… Thiện tri thức !

Mục tiêu theo đuổi… (nhớ) thuận theo Đạo Đức

Huệ Hương
Cảm Nghiệm

Là Phật tử… gắng luôn dùng Huệ, Trí
Nghiệm kệ kinh, lời giảng tự tu thân
Hiếu thuận, Từ Bi… hai việc tối cần
Vì rất khó hành… toàn tâm, thành khẩn

Phật tại gia là Mẹ Cha nên… kính cẩn
Không song từ, sao ta được hạ sinh
Từ bé thơ… ân dưỡng dục thâm tình
Khôn kể xiết… hỏi thể nào ? báo đáp…

Với thế gian, chúng sanh càng phức tạp
Là thân bằng… từ vô thủy luân hồi
Hiểu Từ Bi… bớt oan trái đắp bồi
Hữu, Vô tình… đồng, cộng chung nghiệp thức

Dụng Hiếu, Từ… là thuận theo Đạo Đức

tpCảm Nghiệm

Dụng Hiếu Từ… là thuận theo Đạo Đức
Văn Tư Tu, Tam Tuệ phải nằm lòng
Nhân Quả là lăng kính để soi tâm
Giúp ta không sai lầm vào mê tín.

Là tri kỷ chữ Duyên từ tiền kiếp.
Tạo nhân lành, còn gặp để tiến tu.
Tu Sĩ, hay Cư Sĩ, cùng là con phật.
Căn bản là thấy hướng đi cho đúng,

Đường ta đi, đã thấy rồi, Chánh Pháp.
Ung Dung, Thong Thả Chánh Niệm tiến tu
Lòng reo vui, hỷ lạc, đâu đây rồi.
Giải Thoát Bất Tư Nghì, tùy ai biết

Sống thế nào
Ra đi là tiếp nối
Dường dù xa.
Nhắm điểm sáng mà đi
Sẽ tới

Viên AnĐỒNG CẢM NGHIỆM

Chốn thế gian hỡi…? dãy đầy phức tạp.
Muôn triệu ức người duyên nghiệp khác nhau.
Kẻ sang, người hèn, tự hỏi làm sao
để được an lạc, bình yên, hạnh phúc ?

Phật dạy hành TỪ BI là tháo gút
Là an vui, cứu khổ, thoát vô minh
Là NHÂN của trí huệ sáng tâm linh
Là ngọn đuốc của hoà bình nhân loại.

Là phật tử noi theo lời Phật dạy
Cảm nghiệm ít nhiều, từng bước tiến tu
Chia xẻ tri âm, vượt thoát sương mù
Cùng chí hướng ngày sau cùng chung bước.

Cố gắng hành Thiện tiến về phía trước…

Diệu Phước

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.