Khám Phá Về Sự Thật Của Hạnh Phúc – Trí Tuệ – Sức Khỏe

click to down load the image

Trình bày: Đại Sư Tây Tạng Đời Thứ 15 NHIỆT THẮNG vào Thứ Bảy 27/10/2018 lúc 4 giờ 30 chiều tại Dại Hùng Bửu Điện Quang Minh.

__________________________________

Discover the true meaning of Happiness- Wisdom – Health and More

A Talk by Reteng Rinpoche 15th on October 27th, 2018 at Quang Minh Temple Start at 4:30pm to 6pm.

Bs. Phuc Nhan Pham

This entry was posted in Thông Báo, Tin Tức. Bookmark the permalink.