Hình Ảnh Thầy Pháp Hòa Giảng Pháp Tại Chùa Hoa Nghiêm 2018

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại do Cô Huệ Hiếu trong dịp Thầy Thích Pháp Hòa ghé thăm và giảng Pháp tại Chùa Hoa Nghiêm vào tháng 11/2018 – Xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.