Hình Ảnh Lễ Giỗ Tổ Tại Chùa Hoa Nghiêm – Ngày 30-1/2019

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi lễ Giỗ Tổ tại Chùa Hoa Nghiêm do Cô Diệu Ngọc ghi hình lại – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn

Diệu Ngọc

This entry was posted in Phim Ảnh. Bookmark the permalink.