Hình Ảnh Ngày Victorian United Nations Day of Vesak Melbourne 4/5/2019

Dưới đây là một số hình do Cô Huệ Hiếu ghi lại trong ngày Lễ Tam Hợp Quốc Tế Vesak hằng năm được tổ chức tại Melbourne vào ngày Thứ Bảy 4/5/2019 – xin nhấn vào hình để xem cở lớn hơn.Với sự tham dự của quý Tăng Ni Phật tử mọi sắc tộc và chính quyền đị̣a phương

Cô Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.