Mùa Khánh Đản 2643


Em theo Mẹ đến Chùa
Ngày mùng tám tháng tư
Mừng vui ngày khánh đản
Đạo khởi tâm từ bi


Em theo Mẹ đến Chùa
Tháng Tư Chùa muôn sắc
Ngũ sắc kỳ, trăm hoa
Ánh đạo vàng toả khắp

Em đưa Mẹ đến Chùa
Ngày mùng tám tháng tư
Ngày trần gian mở hội
Đạo dẫn thoát nguồn mê

Em đưa Mẹ đến Chùa
Nhân mùa Phật đản sanh
Toạ thiền nghe thuyết pháp
Tứ diệu đế khai minh

Năm nay Em đến Chùa
Mẹ đã ở trên cao
Cũng nhân mùa Phật đản
Trùng ngày Mẹ năm nay

Cuối đầu con đảnh lễ
Đức Phật Đà Mâu Ni
Cuối đầu chúc phúc
Mẹ Cõi Di Đà an vui

Vạn Hữu – Khánh Đản 2019

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.