Đêm Về Thiên Đức

Sân “Thiên” in bóng người về
Phất tay gởi lại bến mê sự đời
Gió lồng lộng trăng chơi vơi
Vần thơ tưởng niệm ngập ngời sử thi
Pháp âm đồng vọng Trí Bi
Pháp y tự tại uy nghi dáng thầy
Già lam khai hôi sum vầy
Mạch nguồn đất Tổ dựng xây pháp nền

Ninh Giang Thu Cúc

Theo http://hoangphap.info

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.