Lời Giải Đáp… Tự Mình Khám Phá !

Cuộc đời phải chăng toàn là cuộc hẹn ?
Của sự ra đi và mong đến trở về …
Gốc rể cội nguồn… hai chữ Giác… Mê
Chỉ biết được… khi vô minh được vén

Ra đi là hẹn… hay trở về là hẹn
Sinh tử trầm luân… sao mãi chơi vơi
Giải đáp suốt, thông… ý nghĩa cuộc đời
Bí mật ấy… hãy tự mình khám phá !

Tư tưởng là nhân… nghiệp là kết quả ?
Quá trình tư duy… xuyên suốt thời gian
Chuyển hoá được không… thực tập Tâm… An
Trải nghiệm càng lâu… tìm ra đáp án

Ra đi… trở về đều nhẹ nhàng, bình thản

Huệ Hương

________________________________

Đừng chán nản khi lỡ đời cuộc hẹn
Vì mỏi mong hẳn chứa những si mê
Được qua tay, rồi cũng thấy ê chề
Và đã biết hợp tan đâu nguyên vẹn

Đừng chán nản khi lỡ đời cuộc hẹn
Vì nơi này chỉ cõi tạm rong chơi
Chốn Ta Ba gắng tu chớ bỏ lơi
Thời gian nào đợi chờ qua hối hả

Đừng chán nản vì gieo nhân nhận quả
Trả nghịch duyên vượt thử thách gian nan
Hãy xem thường chấp chước gửi thế gian
Sẽ tự nhiên gặt được Tâm thanh thản

Gút mắc nhiều đáp án – đừng chán nản

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.