Tự Chủ Bản Thân – Thắng Vượt Hoàn Cảnh…

TỰ CHỦ BẢN THÂN

Sống cô tịch cần… tầm nhìn sáng suốt,
Là nghệ thuật… tự kiềm chế bản thân.
Dám làm dám nghĩ… chấp nhận sai lầm
Sức mạnh tiềm ẩn trỗi dậy… tiếp sức !

Tiến về phía trước… tràn đầy nghị lực
Thấy được… những gì người khác chưa nhìn
Sử dụng trí não, tin tưởng nơi mình
Tránh lo lắng… luôn giữ tâm an định
!

Khả năng im lặng… dừng… khi phấn khích
Kiên nhẫn… thắng phanh, tư thế sẵn sàng
Tự chủ bản thân dần với… thời gian
Tạo thành thói quen… sẽ không nhàm chán

Hoà nhịp cuộc sống… tỉnh giác làm bạn…
Kiến thức ngũ minh, tiến hoá theo đà,
Tiếp nhận điều hay… hy vọng bước xa…
Thay đổi tuỳ duyên… cô tịch càng thoải mái !

Niềm vui và hạnh phúc… người tiêu sái

Huệ Hương

___________________

Thắng Vượt Hoàn Cảnh…

Nhân Duyên, Nhân Quả, mỗi người một khác.
Nhà đông người, kẻ cô lẻ một mình !
Hạnh Phúc tại tâm, biết chuyển cách nhìn.
Tâm An Định, màu xanh trong cuộc sống.

Người Biết Sống Một Mình, là như thế…
Chánh Niệm từng giây, Tuệ Giác soi đường.
Tự thắp đuốc lên, soi sáng tình thương.
Thế gian rộn ràng, bạn sống không rộn ràng…?!

Bạn đầy nghị lực, và hiểu đạo
Vượt thắng hoàn cảnh.
An Vui… Cố lên

Viên An

___________________

Tự Chủ Bản Thân… Thắng Vượt hoàn cảnh

Thắng vượt hoàn cảnh, để không dốc… tuột
Thay suy bì, trách móc những nguyên nhân
Dù lỗi người, hay sai trái bản thân
Đã quá khứ, nào chuyển xoay… ray rức

Thắng vượt hoàn cảnh, niềm tin tri thức
Bài học đau dạy… thêm rộng tầm nhìn
Gắng làm sao… tránh lập lỗi nơi mình
Chuyên tâm vào hiện tại… trong kiên định

Thắng vượt hoàn cảnh, quên cái TÔI bịnh
Ngập chìm được thua, tranh chấp… hỗn mang
Hãy lắng nghe, dùng lời lẽ dịu dàng
Mật càng ngọt… kiến đàn khôn hung hãn

Thắng vượt hoàn cảnh, sống theo nhân bản
Gieo gió gặt giông, nhân quả đâu xa
Đức Bổn Sư dạy phải biết… Vị Tha
Nghiệp hay duyên tự do… ta trồng hái

Làm chủ bản thân, tránh luân hồi mãi…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.