Kinh Vu-lan và Báo ân Cha Mẹ

Đây là 1 trong 5 Nghi thức ấn tống để hồi hướng công đức cho cha mẹ nhân mùa Vu-lan năm Tân mão, PL: 2555

Thực hiện: Tỷ kheo Thích Quang Huệ – Chùa Hiếu Quang, 141 Phan Bội Châu – Huế

Thu tại Hà Nội, tháng 7/2011. PL: 2555

http://chuatulien.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.