Nét Đẹp Lòng Từ

Nét Đẹp Lòng Từ là bài pháp thoại video của Thầy THÍCH PHÁP HOÀ với độ dài 1 giờ 36 phút qua đó Thầy sẽ phân tách cho ta biết thế nào và ý nghĩa cũng như cách thể hiện lòng từ sao cho đúng..từ đó sẽ gặt hái được những kết quả gì….

Thích Pháp Hòa

http://www.phatam.com

This entry was posted in Phim Ảnh, Video. Bookmark the permalink.