Chinh Phụ Ngâm Khúc – Hồng Vân Ngâm


Chinh Phụ Ngâm Khúc – Đặng Trần Côn & Đoàn Thị Điểm

Hồng Vân

Cuối tháng 4 nhắc nhở người dân Việt nhớ về những người “Chinh Phụ” vào ngày đất nước rơi trong thời kỳ thảm khóc của lịch sử.

Sưu tầm

Comments are closed.