Hình Ảnh Sau Buổi Lễ Khánh Thành Chùa Ấn Quang Ngày 20/10/2019


Xin nhấn vào hình để xem download


Mai Hương Phạm

This entry was posted in Giáo Hội. Bookmark the permalink.