Điểm Bắt Đầu Và Kết Thúc Trong Chu Kỳ Đời Người

Bạn gửi email kèm theo tấm ảnh,
Một cụ già và một bé trẻ thơ….
Cùng một điểm chung: đều phải nương nhờ
CHIẾC XE ĐẨY…. cho bắt đầu và kết thúc

Chút tư duy ! Thế nào là hạnh phúc ?
Ước vọng, thành công, thỏa mãn, tiền tài
Tận hưởng được không ! Cuộc sống kéo dài
Cuối cùng mệt nhoài…. ngơ ngơ lẫn thần

Hãy chọn lựa hướng đi thật minh mẫn
Tỉnh thức vô thường… SỐNG THẬT với nhau
Nụ cười trọn vẹn …ga chót vẫy tay chào
Rằng biết sống theo khả năng dừng lại !

Thiền hành thênh thang, thong dong tự tại ….

Huỳnh Phương – Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.