Hình Ảnh Khóa Tu Cuối Năm Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 21/12/2019

Dưới đây là một số hình ảnh khóa tu cuối năm tại chùa Hoa Nghiêm vào ngày Thứ Bảy 21/12/2019 với sự tham dự đông đảo của quý Phật tử do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại- xin nhấn vào ảnh để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.