Hình Ảnh Lễ Vía A Đức Di Đà Tại Chùa Hoa Nghiêm Ngày 22/12/2019

Dưới đây là một số hình ảnh Lễ Vía A Di Đà tại chùa Hoa Nghiêm vào ngày Chủ Nhật 22/12/2019 với sự tham dự đông đảo của quý Phật tử dâng đèn hoa đăng lên Đức Phật A Di Đà do Cô Huệ Hiếu ghi hình lại- xin nhấn vào ảnh để xem cở lớn hơn

Huệ Hiếu

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.