Nhớ Nhau Trong Nguyện Cầu

Con tự hứa sẽ không còn tuôn lệ …
Khi trầm tư… tưởng nhớ những ngày qua,
Xum vầy, tụ họp chung một mái nhà.
Cõi Cực lạc ấy… bây giờ sao xa quá !

Nhớ nhau đành nguyện cầu… thanh tịnh cả!
Trần gian… thì bổn phận phải làm đầu
Nhiệm vụ hoàn thành… thăng hoa mãi dài lâu.
Đúng vai trò: dù Mẹ, Bạn… hay… Đệ tử ?

Nào đoán được trong hành trình cuộc lữ,
Còn gặp nhau xin trân quý giữ gìn…
Đừng mất tự tin… Tâm sáng chói của mình,
Nhớ nhau… nguyện cầu cùng tiến về đích đến !

Huệ Hương ( Ngày Giáng Sinh nhớ Cha tha thiết )

_________________________

Thêm Giáng Sinh nữa… không như thường lệ
Vì quạnh hiu, nhà thiếu vắng… Mẹ Cha
Tuy cháu, con vẫn đến ngày sinh Bà
Để tưởng nhớ, thay… vui mừng xưa đã

Cùng chung thắp nén hương cầu nguyện cả
Mong Ông, Bà bên cõi Phật dài lâu
Ở nơi này, chúng con vẫn… bên nhau
Sống tròn đạo, tiếp nối điều răn cũ

Gương hành thiện, suốt hành trình vẹn giữ
Luôn khiêm cung, nhưng mở rộng… tầm nhìn
Nghĩ về người… trước khi tính lợi mình
Năng tự vấn, tránh… điều không nên đến

Xin Cha, Mẹ hộ trì luôn thăng tiến…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.