Chút Suy Tư – Áo Giáp Học Phật – Cõi Trần Ai

Chút suy tư

Mỗi sáng lướt vào mạng… xem tin tức
Nhiều tin buồn mang đến hơn tin vui,
Thảm họa cháy rừng trong nước… quá ngậm ngùi
Hải ngoại, cộng đồng… khắp nơi quyên tặng ….

Từ đấy chiêm nghiệm thêm càng trầm lặng
Không than van thân phận lúc về chiều
Dừng quan niệm hẹp hòi… muốn chỉ yêu ….
Bản thân mình mà quên tình nhân loại

Bất kỳ ai… nghĩ ngay môi trường sinh thái !
Thời đại văn minh cập nhật theo thời,
Ham thọ chi nhiều tuổi mãi với đời.
Cần sống đủ mãn nguyện… những gì phụng hiến !

Đọc thêm tin buồn… sẽ xảy ra nhiều cuộc chiến ?
Mầm tử khí… có lẽ đang tăng triển!!!!!!!

Huệ Hương

_______________

Áo Giáp Học Phật

Nguyễn Công Trứ từ xưa cũng đã nói :
Thế Sự Thăng Trầm Quân Mặc Vấn.
Thăng ta vui, Trầm ta buồn…. vân … vân .
Lướt trên sóng Vui Buồn tuỳ chỗ đứng .!!

Nghiệm thấy hết, Như Thị, là chịu đựng.
Tuỳ nhân duyên, hành xữ họp nhân tâm.
Xoay góc nhìn, dù thế sự thăng trầm…
Luôn lốc xoáy… , mới có danh Thế Sự ?!!!!

Biết và hành, trọn vẹn, chớ suy tư…
Tâm bất động… dòng đời luôn biến động.
Áo giáp Phật, chở che tâm không nóng.
Gió Vô Minh, không nhiễm được tâm ta.

Xoay cách nhìn, sẽ vượt mọi phong ba.
Hãy luôn giữ tâm an, nhìn cuộc sống ….

Con cảm tạ Phật Đà…

Viên An

_______________

Cõi trần ai… tránh sao nhiều bức xúc
Hỏi tại đâu… đốt lửa ̣để tìm vui (*)
Vạn sinh linh, thú vật cháy ngậm ngùi
Và cũng lắm ân nhân tài, vật tặng

Cõi trần ai… chiêm nghiệm suy cùng tận
Thuận, nghịch duyên ắc có cơ… sự điều
Nên Vô Minh dẫn dắt đến họa nhiều
Nếu Tỉnh Tâm… sẽ tránh dần oan trái

Cõi trần ai… ngay môi trường sinh thái
Mọi vần xoay mắc xích hệ mặt trời
Hổ tương nhau giúp phát triển con người
Không bảo vệ, hủy hoại làm sao tiến

Cõi trần ai… Từ Bi dừng đoạt chiếm
Tham, sân, si… sẽ chẳng còn hiển hiện
Gắng vun trồng mạch sống vì phụng hiến
Thế giới an bình, Cực Lạc… là đây…

tp

(*) More than 180 alleged arsonists have been arrested since the start of the bushfire season 2020 (https://www.theaustralian.com.au/nation/bushfires-firebugs-fuelling-crisis-asarson-arresttollhits183/news-story/52536dc9ca9bb87b7c76d36ed1acf53f) – 180 người bị bắt vì dính líu vào gây ra cháy rừng.

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.