Diễm Phúc Thay !

Diễm phúc thay, ai được nghe LỜi PHẬT DẠY!
Phút giây nào…. văng vẳng nhắc sai lầm,
Suy ngẫm, chuyển đổi, tịnh hoá thân tâm.
Sẽ không còn lệ rơi dù điều chưa mãn nguyện.

Diễm phúc thay biết được lý nhân duyên !
Cuộc đời phải chăng trên những chuyến đi,
Người xuống ga tàu, bao cảnh biệt ly …
Cơ hội cho thấy ra SỢI TƠ NHÂN QUẢ.

Diễm phúc thay vào Đạo học điều cao cả
Tha thứ bao dung tội lỗi người, ta
Tiết chế lại phê bình hý luận… lạc xa
Luôn cẩn thận hành động, ý mình nghĩ

Diễm phúc thay ….
lý tưởng cao thượng đã trải hàng thế kỷ !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.