Niềm Hỷ Lạc

Thâm tâm chợt dâng lên niềm hỷ lạc,
Dù bên ngoài nhiều tin tức khẩn trương…
Giáo pháp Như Lai đã xoa dịu vấn vương.
Với trong tay… kinh vạn lời đọc thành tiếng!

Nhiều giờ trôi qua, lòng còn xao xuyến,
Đến bây giờ mới khế hợp căn cơ.
Nghi tình bất hợp lý rơi rụng bao giờ …
Khai mở tất cả bao điều vướng mắc !

Năng lực nhận biết về bao điều bất trắc,
Hiện tượng thế gian đều hiển hiện Vô Thường …
Chiêm nghiệm xã hội cần đoàn kết hỗ tương
Lẽ phải… sống chân thật… sẽ giúp bừng ngộ !

Rằng đường đời ” Không bao giờ có tuyệt lộ “!

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.