Phật Pháp Trường Tồn


Thời đại công nghệ đa đoan lắm việc!
Phật pháp tại thế gian cũng phải tuỳ duyên,
Tăng sĩ thông thạo ngũ minh… chính ưu tiên.
Phụng hiến dấn thân… không quên tỉnh thức !

Phật tử noi gương đóng góp thêm năng lực …
Chút tịnh tài … phương tiện tạo phúc lành.
Tinh tấn ngày đêm nhẫn nhẫn thực hành,
Phật Pháp trường tồn càng thêm phát triển.

Trùng trùng duyên khởi nay càng thực tiến !
Thế giới liên quan đoàn kết hỗ tương,
Thiên tai, bịnh dịch… san sẻ tình thương
Dù mọi chuyển biến vẫn đang tiếp diễn …

Cuộc sống thăng trầm theo dòng sử kiện.
Phật pháp ngày nay… đà tiến văn minh,
Vô ngã vị tha… sức mạnh tâm linh.
Vẫn trường tồn trong tuỳ duyên bất biến !

Huệ Hương

Comments are closed.