Cuộc Đời Như Game Bi Da ( billiards ) – Thời Gian Vàng … Được Sống Cách Ly Dịch Covid-19 – Đời Ván Cờ

Cuộc Đời Như Game Bi Da ( billiards )

Thế cờ đại dịch nay đành chấp nhận !
Chúng ta đang trong game đánh bi da,
Viên đạn đầu bắn đi tung toé văng xa.
Chạm nhau hay từ cạnh bàn bật ngược ?

Nào ai biết khởi đầu bao giờ từ trước ?
Cuộc sống là mạng lưới của quả, nhân
Rối rắm phiền não liên kết thật gần
Ta chỉ quan sát được gì hiện rõ nhất !

Rất nhiều thứ bỏ lỡ cơ hội … mất !
Khả năng tinh tế…chưa thấu chuyện xa vời.
Tỉnh giác thật cao … trí tuệ gọi mời
Thời gian hiện tại cách ly là quan trọng

Tuân thủ quy luật chính phủ … phất cờ hành động !

Huệ Hương

_________________

Thời Gian Vàng … Được Sống Cách Ly Dịch Covid-19

Suốt cuộc đời, bôn ba trong cuộc sống.
Bao lo toan, buồn vui mãi vậy quanh.
Học Phật, chỉ mới Hiểu nghĩa rành !.
Đang giai đoạn đầu, chỉ là đọc tụng !.

Thời gian này, không phải thương hoa rụng .?!
Lúc lắng tâm, Quán Chiếu Nghĩa SẮC … KHÔNG…
Không việc gì NGẪU NHIÊN, nhớ nằm lòng.
Lời Phật dạy : TU NHÂN ĐỪNG TRÁCH QUẢ.

Tích cực lên:
Ôn Lại Hành Vi … Cố Gắng Thiện Lành …
Sống Chậm Lại … Trân Quý Gì Mình Đang Hưởng …
Xin tâm đắc hai câu thư pháp …
NGẪM NHÌN LẠi CUỘC ĐỜI NHƯ GIẤC MỘNG
ĐƯỢC MẤT BẠI THÀNH, BỖNG CHỐC HOÁ HƯ KHÔNG.

Buông được không ?!!!!!!

VIÊN AN

_________________

Đời Ván Cờ

Đời ván cờ có nên xuôi… chấp nhận
Ngoài tầm tay, khôn dự đoán tự ta
Trắng hay đen, con bài lật ngửa ra
Mấy ai đã, cơ may mà hay trước

Đời ván cờ có nên chăng… xấp ngược
Lặng tỉnh tâm suy nghĩ kỹ nguyên nhân
Có thể chăng vượt đặt để buộc thân
Buông tham, luyến, si, sân trong được mất

Đời ván cờ có nên xoay… thường nhật
Quán hư không, sinh, bịnh, lão xa vời
Gần gang tất theo kỹ Phật dạy lời
Đừng buông lung, cách ly tâm chao động

Đời ván cờ có nên xem… Virus trọng…

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.