Tuỳ Xứ Tác Chủ – Lập Xứ Đắc Chân !


Tổ Lâm Tế dạy khuyên ” Tuỳ Xứ Tác Chủ ”
Hoàn cảnh nào… phải sống thật với mình !
Dịch bịnh hoành hành, giữ vững tâm linh,
” Nhiều Công Đức diệt tan bao chướng ngại “.

Đại tập thể là Sức Mạnh vĩ đại !
Đừng qua sầu lo … tin tức loan ra,
Vui bình minh trong ánh nắng chan hoà
Tin trực giác, khoa học sẽ khám phá …

Tin cái chết … không lấy đi tất cả !
Là điều răn cho thế hệ mai sau,
Sức khỏe cần hơn danh vọng sang giàu.
Trân trọng cuộc sống … việc nhỏ đừng khinh xuất

Làm chủ hoàn cảnh … chớ nên đánh mất !
Bản tâm mình vào những chuyện không đâu …
Phát huy phẩm chất thực nghiệm hiểu sâu,
Tri thức tiềm ẩn sẵn sàng đem sử dụng !
” Lập Xứ Đắc Chân ” … phải chăng cần tụng !

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.