Cộng Đồng Người Việt Nam Tặng Masks, Bao Tay, Mặt Nạ Plastic Cho Các Bịnh Viện Úc Melbourne

Cộng đồng người Việt Nam tặng trên 40,000 masks , 15,000 bao tay , 100 mặt nạ plastic cho các bịnh viện Úc Melbourne

Phúc Nhân Phạm

This entry was posted in Sinh Hoạt, Tin Tức. Bookmark the permalink.