Quá Khứ Tìm Về

Đến bây giờ tìm đâu ra nước mắt?
Quá khứ tìm về chỉ thấy xót xa,
Tiếc thương cho một dãi sơn hà.
Trường Sa, Hoàng Sa làm sao giành lại ?

Bốn lăm năm ai người từng trải!
Có cách chi xoá hẳn những đau thương ?
Người thân, bạn bè khó nhận cốt xương
Mồ mã chốn rừng sâu không nhớ được !

Suy tư chút kỷ niệm đem xoay ngược,
Nghịch cảnh đường đời vượt mãi bão mưa !
Sống ý nghĩa, mục đích có thấy chưa?
Câu hỏi hẹn kiếp sau có lời đáp !

Ba mươi tháng tư … lệ khô lòng tan nát

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.