Chuyện Được, Mất !

Suốt tuần, tháng mãi lo chuyện được, mất!
Thế giới hiện tại trải qua những thăng trầm,
Dũng cảm lên đi, đừng sợ hãi âm thầm
Buông bỏ hoài nghi, mở rộng lòng tin tưởng !

Đủ hạnh từ bi với chánh niệm huân trưởng
Sẵn sàng sáng tạo, can đảm dấn thân,
Nghệ sĩ cuộc đời …không chút phân vân
Liên tục đánh giá, trọn vai tuồng diễn !

Điều thách thức… chớ lạc vào tà kiến,
Trân quý mọi hoạt động thiện, nhu hoà.
Ánh sáng tâm linh khởi phát … tỏa ra,
Khích lệ vốn … kiên cường trong ta không khó

Được, mất … còn dựa vào trí tuệ mình có !
Hành trình đích đến …dặm trường gian nan tháo bỏ

Huệ Hương

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.