Biết Chỗ Dừng Lại – Một Cách Nhìn Tu Học – Đổ Bến Mùa Đông – Một Cách Nhìn…

Biết chỗ dừng lại

Khi biết được chỗ, nơi nào nên dừng lại,
Mừng vui thay chút trí tuệ đã lên mầm
Tự soi gương nhìn ra lỗi sai lầm,
Quá vị kỷ, còn tham mới tìm nương tựa!

Thuốc dù hay … chẩn đoán đúng tuỳ bịnh mà chửa.
Đừng vội võ đoán kết luận Thánh, Tiên,
Phát nguyện độ mình thoát được chướng duyên
Tất cả đều do căn bản phiền não

Tham sân si mạn nghi tà kiến … tác tạo
Vọng tưởng tạp niệm đều gọi chúng sinh
Nên vô biên thân cận mãi bên mình
Khó thanh thản… không nhìn lung linh tia nắng?

Đang nhảy múa … giữa không gian vắng lặng
Đẹp quá như thiên hoa rơi xuống Ta Bà
Đón chào mùng người về từ chốn xa
Biết dừng lại … đứng đúng nơi mình đứng !

Huệ Hương
________________

Một Cách Nhìn Tu Học,

Biết dừng lại … đứng đúng nơi mình đứng…
Thấy vấn đề, Nhìn Bao Quát Nắm Trọng Tâm.
Mục đích tu: chuyển phiền não… sai lầm.
Phật chỉ dạy… có nhiều đường chuyển hoá.

Qua bờ kia, sẵn có thuyền Bát Nhã ! …
Sắc đang hành hạ, rồi cũng hoá Không.
Chuyện lớn hoá nhỏ, xin nhớ nằm lòng.
Cảm thọ lớn nhỏ… vô thường… tan biến.

Đâu cần dụng giáo lý… nhiều suy diễn.
Đi đường vòng cũng tới được hơi lâu.
Từ xưa giờ… bao biến cố… ở đâu ?!
Muốn an nhanh, mạnh dạn Mặc Kệ Nó.

Mọi việc rồi củng qua.
Muốn Hạnh Phúc.
Xem nhẹ chuyện lớn.
Chuyện nhỏ hoá không.

Viên An

____________

Đổ bến mùa đông.

Mùa đông lạnh quá, trăng không lại,
Lá đã rời cành, nụ nẩy mầm
Lần bước ta đi tránh lạc lầm
Lòng quyết trở về và nương tựa

Cuộc đời đau khổ tìm phương chửa
Noi gương người trước thánh hiền tiên
Tâm thành xây dựng mối thiện duyên
Từ bi trải rộng, xa phiền não

Cuộc đời đừng trách cho con tạo
Nhân, duyên, nghiêp, quả, kiếp phù sinh
Dạt dào sóng vỗ, chèo thuyền mình
Vượt qua tới bến, nghiêng bóng nắng.

Sông nước vào đông ôi vắng lặng
Xa rồi dâu bể chốn Ta Bà
Đổ bến mùa đông vượt đường xa
Qua bờ nguyệt tận, còn ai đứng?

Điểm Lê – 07 tháng 6 năm 2020

____________

Một Cách Nhìn…

Một cách nhìn tu học đâu… ngưng lại
Không để tham, luyến gieo hạt… nẩy mầm
Vì… si mê sẽ dẫn dắt lỗi lầm
Khi lạc lối… càng rối ren, tâm ma tựa…

Một cách nhìn tu học là sửa chửa
Dù cho là không phải phút… trước tiên
Nhưng dừng lạ,i tránh mua… buộc nghịch duyên
Cũng tốt hơn sẽ… sợ lo, phiền não

Một cách nhìn tu học dừng nghiệp tạo
Tránh luân hồi lẩn quẩn bước… tử sinh
Cứ buông mình, xuôi theo mãi… vô minh
Quên Chánh niệm, Phật Pháp đường… thù thắng

Một cách nhìn tu học không dài / ngắn
Cốt nơi tâm mong dứt… cõi Ta Bà
Thuyền Bát Nhã đón đợi… chẳng đâu xa
Sao ngần ngại… bến đời còn mãi đứng

Dùng trí huệ… soi biết chỗ dừng đúng

tp

This entry was posted in Sách Truyện, Thơ Văn. Bookmark the permalink.